Katowice: Liturgia Wigilii Paschalnej w katowickiej katedrze

Po zapadnięciu zmroku pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca w katowickiej katedrze sprawowano liturgię Wigilii Paschalnej

zdjęcie: Krzysztof Gawor

ks. S. Kreczmański

2019-04-21

Homilię wygłosił bp Adam Wodarczyk. Podkreślał w niej, że „zmartwychwstanie jest źródłem prawdziwej radości”.

– W tym momencie obchodzimy pamiątkę pierwszego zwycięstwa nad śmiercią, które odniósł Jezus Chrystus przez swoje zmartwychwstanie – mówił bp Wodarczyk.

Odnosząc się do niezwykle bogatej liturgii słowa Wigilii Paschalnej kaznodzieja zwrócił uwagę na fragment listu św. Pawła do Rzymian, w którym Apostoł stwierdza, że „Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad nim nie ma już władzy”. – W tym zwycięstwie Chrystusa uczestniczy każdy chrześcijanin, związany przez wiarę i chrzest autentycznie z Chrystusem. Jeśli nim jesteś, żyjesz życiem samego Boga, i to już teraz. Już teraz wkroczyłeś w sferę Bożą. To nowe życie, życie Boże jest ukryte, niewidoczne na zewnątrz, a jednak rzeczywiste, równie rzeczywiste, jak życie nasienia zagrzebanego w ziemi, które pewnego dnia osiągnie swój prawdziwy rozkwit – mówił.

Przypomniał również, że „żyjemy życiem samego Boga w Chrystusie” od momentu chrztu świętego. Podkreślił, że to właśnie w chrzcie świętym „zapoczątkowało się nasze zmartwychwstanie”. – I od tego momentu, w miarę jak umieramy dla grzechu – żyjemy coraz pełniej życiem samego Boga i już w tym życiu jesteśmy coraz bardziej zmartwychwstali – dodał po chwili.

– Pełne zmartwychwstanie dokona się za progiem śmierci, w świecie samego Boga. Tam znikną wszystkie ograniczenia czasu i przestrzeni, cała zależność od cierpienia, nie będzie już bólu, żałoby i smutku – mówił pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej.

Wskazał, że perspektywa zmartwychwstania jest dla chrześcijan źródłem radości niepodobnej do żadnej innej. Przypomniał także, że sam Duch Święty przez nauczanie papieża Franciszka wzywa nas wszystkich do radości płynącej z faktu pustego grobu. – Dzięki temu faktowi, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa, można także zrozumieć, dlaczego jako chrześcijanie nie boimy się śmierci fizycznej. W głębi swojej istoty przeszliśmy już bowiem od śmierci prawdziwej, to jest odłączenia od Boga na wskutek grzechu, do prawdziwego życia, to jest do wejścia w sferę Bożą – mówił.

Bp Wodarczyk zaznaczył również, że „znakiem autentycznego chrześcijaństwa jest „gaudete et exsultate”, do której zaprasza nas Zmartwychwstały Pan Jezus, czyli postawa ogromnego optymizmu, potężnej radości i wesela”. Zadał także zgromadzonym w katedrze wiernym pytanie o to, czy „moja i twoja twarz robi wrażenie twarzy człowieka już zmartwychwstałego”. – Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam prawdziwej i nigdy niegasnącej radości, płynącej z faktu, że „Christus vivit” – Chrystus Zmartwychwstał i Żyje, jest źródłem naszej nadziei, a my, grzesznicy umiłowani przez Niego, Odkupieni Jego Drogocenną Krwią, już tu na ziemi przez wiarę i łaskę sakramentu chrztu świętego uczestniczymy w Radości Jego Zmartwychwstania – mówił.

Kończąc homilię odniósł się do słów śpiewanych jako refren psalmu, który zabrzmiał na początku liturgii słowa, a który św. Jan Paweł II sparafrazował 40 lat temu na Placu Piłsudskiego w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

Podczas liturgii włączono także do grona chrześcijan osobę dorosłą. Przyjął on z rąk abp. Wiktora Skworca sakrament chrztu św. oraz bierzmowania, a następnie pierwszy raz w pełni uczestniczył w ofierze eucharystycznej.

Całość Wigilii Paschalnej zakończyła procesja rezurekcyjna, która przy dźwięku katedralnych dzwonów obwieszczała radość ze zmartwychwstania.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszym momentem Triduum Paschalnego i centralną celebracją podczas całego roku liturgicznego. Składa się na nią liturgia światła podczas której ma miejsce odśpiewanie orędzia wielkanocnego, rozbudowana liturgia słowa, liturgia chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz – o ile to możliwe – udzieleniem sakramentu chrztu i bierzmowania oraz liturgia eucharystyczna. Całość kończy procesja rezurekcyjna zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

ZOBACZ TRANSMISJĘ ONLINE

Latest