Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

Sebastian

2017-10-09

MIRA 8628W niedzielę wieczorem w katowickiej katedrze Chrystusa Króla miała miejsce międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Eucharystii przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

 [youtube url="https://youtu.be/LM1G6AYuA5E"]

- Dziedzictwo wiedzy jest nam zadane, jest darem, który ma być przekazywany, proklamowany z profesorskich katedr, z kart publikacji naukowych – aby służył integralnemu rozwojowi tak samego człowieka – naukowca, studenta, jak i dobru wspólnemu społeczeństwa i narodu - mówił metropolita katowicki w czasie uroczystej Eucharystii.

Abp Skworc nawiązując do Ewangelii o winnicy zwrócił uwagę, że „współczesna wiedza jest w pewnym sensie winnicą, a społeczność akademicka to robotnicy, którym bogactwo wiedzy zostało przekazane w depozyt, nie po to, aby go konserwować, lecz pomnażać, rozwijać, dokładać kolejną cegiełkę pracy naukowej do budowy gmachu dziedzictwa wiedzy i mądrości całej ludzkości”.

- Przypowieść o winnicy i robotnikach każe nam myśleć najpierw o codziennej, żmudnej pracy naukowej i dydaktycznej, w której nie ma łatwych dróg i tym bardziej łatwych rozwiązań - powiedział hierarcha.

Odnosząc się do integralnego rozwoju człowieka oraz do wartości jaką jest dobro wspólne zwrócił uwagę, że „nie sposób nie zauważyć postępującego braku szacunku wobec nauk humanistycznych”. - Promuje się raczej to, co przydatne hic et nunc dla rozwoju gospodarki, technologii, co da się przetłumaczyć na język biznesu i natychmiast wdrożyć - mówił abp Skworc. 

Równocześnie wskazał, że „winnica wiedzy nie byłaby tym, czym jest” bez filozofii oraz teologii. - Człowiek bowiem chce bardziej być niż mieć, jego duchowy horyzont nie ogranicza się do tego świata, lecz dąży do spotkania z Tajemnicą, z Transcendencją, z rzeczywistością, która potrafi nadać sens jego dążeniu do prawdy i sens samemu życiu - podkreślił hierarcha.

Metropolita górnośląski odniósł się także do jubileuszu 50-lecia powołania i istnienia Uniwersytetu Śląskiego życząc mu, aby „był i stawał się winnicą przynoszącą oczekiwane owoce kształcenia i formacji”.

Tradycyjnie w niedzielę na początku października miała miejsce międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego w katowickiej katedrze. Zgromadziła ona biskupów z Katowic oraz Gliwic, władze uczelni z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, studentów i pracowników wielu uczelni, w tym alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Po zakończonej liturgii wręczono także nagrodę „Lux ex Silesia”. Otrzymała ją prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz.

 

PRZECZYTAJ HOMILIĘ KSIĘDZA ARCYBISKUPA

GALERIA ZDJĘĆ - WKRÓTCE

ks.sk

Zdjęcia: Krzysztof Gawor

Slider