Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Antoni Bednarczyk, ojciec ks. Leszka Bednarczyka pracującego w Austrii. Przeżył 83 lata.

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 10 sierpnia, w kościele w kościele Świętego Jerzego w Mszanie:

  • godz. 10.00pochówek na cmentarzu
  • godz. 11.00Msza św. pogrzebowa w kościele.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.