Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł Śp. ks. prał. Władysław Basista, emerytowany wykładowca homiletyki i fonetyki pastoralnej w WŚSD.

Z przykrością zawiadamiamy, ze smutkiem zawiadamiam, że zmarł śp. Stefan Szołtysek (79 lat), ojciec ks. Grzegorza Szołtyska, pochodzącego z Paniówek, obecnie proboszcza parafii św. Bartłomieja w Ranten (Austria).

Z przykrością zawiadamiamy, że 11 kwietnia 2021 roku zmarł śp. Kazimierz Hertling, lat 79, ojciec ks. Józefa Hertlinga, rocznik święceń 2000, pracującego w Austrii.

Z przykrością zawiadamiamy, że 11 kwietnia 2021 roku, zmarła śp. Joanna Błaszczyk, matka ks. Eugeniusza Błaszczyka, proboszcza parafii Świętego Wawrzyńca w Chorzowie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Krzysztof Pyrsz, brat ks. Andrzeja Pyrsza, proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Pszowie.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.