Z przykrością zawiadamiamy, że 21 lipca zmarła śp. Barbara Walczyńska (65 lat), mama ks. Michała Walczyńskiego, wikariusza w Suszcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że 19 lipca zmarł ks. Herbert Henslok, sercanin pochodzący z Bierunia Nowego.

Z przykrością zawiadamiamy, że 14 lipca 2021 roku, w wieku 83 lat zmarła śp. Łucja Wodarczyk, matka bpa Adama Wodarczyka.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Janusz Banaszczyk, l. 68, brat pracującego w Czechach ks. Mariusza Banaszczyka.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Mirosław Zieliński, lat 65, ojciec ks. Pawła Zielińskiego, wikariusza w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.