Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Leszek Radosz (lat 86), tata śp. ks. Piotra Radosza (rocznik 1995).

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 30 marca o godz. 10.00 w kościele pw Podwyższenia Krzyża św. i MB Uzdrowienia Chorych w Katowicach - Tysiącleciu Dolnym.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.