W dniach od 29 września do 1 października odbywa się w Katowicach posiedzenie dyrektorów wydziałów duszpasterskich. Głównym cele spotkanie są prace nad programem pastoralnym dla Kościoła w Polsce skoncentrowanym wokół Eucharystii.

Tematem trzeciego roku programu są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

W całym posiedzeniu uczestniczył abp Wiktor Skworc metropolita katowicki, przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, gospodarz spotkania. W swoim dwuczęściowym słowie wprowadzającym przedstawił przybyłym gościom historię (archi)diecezji katowickiej, prezentując jej Pasterzy. Mówił także o konieczności walki o wolną niedzielę, którą określił jako „perłę w koronie”. - O świętowaniu niedzieli nigdy dość. Serdecznie więc  proszę i zachęcam, aby sprawa niedzieli jako dnia Pańskiego i jego świętowania mocno wybrzmiała w naszym programie i w zwyczajnym nauczaniu pasterzy Kościoła w Polsce - mówił arcybiskup do zgromadzonych księży.

Moderatorem spotkania jest ks. Roman Chromy, dyrektor wydziłu duszpasterskiego z Katowic, sekretarz Komisji. Dyrektorzy wysłuchali konferencji zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. ks. Wojciech Sadłoń i Sławomir Nowotny, którzy przedstawili raport na temat czasu wolnego i świętowania niedzieli w Polsce, oraz ks. Przemysław Sawa, który mówił o zadaniach ewangelizacyjnych w kontekście chrześcijańskiego przeżywania Eucharystii.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń duszpasterskich oraz zaprezentowania sugestii i propozycji do przygotowywanego programu. Nie zabrakło dyskusji o bieżących wyzwaniach duszpasterskich. - Każda wymiana zdań jest bardzo cenna. Musimy zastanowić się, co robić, aby dzisiaj doprowadzić ludzi do Chrystusa w naszych parafiach – powiedział w rozmowie z Radiem eM ks. Wiesław Kamiński z archidiecezji łódzkiej.  

- Piękno jest w różnorodności. Wiadomo każda diecezja jest inna. Możemy wymienić się spostrzeżeniami i własnymi doświadczeniami - podkreślił ks. Maciej Radzikowski z diecezji warszawsko-praskiej.

O cennej i ważnej wymianie doświadczeń mówił też abp Skworc. - Uświadamiamy sobie, jak różna jest sytuacja duszpasterska w poszczególnych diecezjach. Kościół w Polsce nie jest monolitem – podkreślił przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

Podczas pobytu na Śląsku dyrektorzy zwiedzili sejmik województwa śląskiego, gdzie wysłuchali wykłady na temat historii regionu, oraz zabytkową dzielnicę Nikiszowiec. Odwiedzili także Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl., gdzie celebrowali Mszę św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego.

xtom / KAI