„Nie ulega wątpliwości, że sytuacja społeczno-polityczna w Polsce jest w optyce zainteresowania Stolicy Apostolskiej” – powiedział abp Wiktor Skworc w rozmowie z KAI po dzisiejszym spotkaniu polskich biskupów w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

"Stolica Apostolska zauważa naszą bardzo spolaryzowaną sytuację społeczną. Intensywność tej polaryzacji jest w Polsce bardzo wysoka, podobnie jak w całej Europie i na świecie" - podkreślił.

„Wyszliśmy po spotkaniu z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i jego współpracownikami zachęceni do otwartego dialogu ze wszystkimi, nikogo nie wykluczając. Nie ma ekskluzywnych dialogów, każda autentyczna i szczera rozmowa ma charakter inkluzywny. Mamy wszystkich zachęcać do dialogu, aby eliminować wszelkie napięcia i służyć społecznemu pokojowi” - zaznaczył metropolita katowicki.

W swoim wystąpieniu podczas spotkania abp Skworc mówił o relacjach Konferencji Episkopatu Polski z trzema podmiotami życia społecznego: z rządem, parlamentem i samorządem. Wskazał, że „najlepiej i najadekwatniej relacje te układają się na szczeblu samorządowym, ponieważ na tej płaszczyźnie widać najlepiej intensywną troskę o dobro wspólne. W tej relacji najlepiej widać bliskość tych podmiotów wobec obywateli”.

Hierarcha wyraził ubolewanie, że „nie istnieje instrument strukturalny dialogu” w relacjach z parlamentem. „Nie chodzi tylko o Kościół katolicki, ale wszystkie wyznania zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Dobre byłaby takie miejsce rozmowy, w którym moglibyśmy się spotykać z reprezentantami wszystkich partii. Niestety Kościoły chrześcijańskie w Polsce nie mogą prowadzić stałego, strukturalnego dialogu z parlamentem. Jak na razie nie widać chęci zbudowania takiej struktury, choć byłoby bardzo wskazane, aby ona powstała i to w niedalekiej przyszłości. Myślę, że stałaby się świetną platformą współpracy dla wspólnego dobra” - powiedział abp Skworc.

Zaznaczył, że w relacjach z rządem istnieje Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. „Ale ona, co powtórzyłem dzisiaj szczerze, nie funkcjonuje. Nie spełnia roli pasa transmisyjnego między Kościołem a władzami państwowymi. Trzeba tę strukturę ożywić, aby sprawnie funkcjonowała. Jej działanie nie może polegać na wymianie korespondencji miedzy przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski a premierem. To nie wystarcza” – powiedział metropolita katowicki.

Zaznaczył, że w bardzo spolaryzowanym świecie Kościół stale powinien wychodzić do społeczeństwa z ofertą dialogu i spotkania ludzi różnych opcji ze sobą. „Kościół ze swej natury jest promotorem jedności i promuje wartości powszechnie uznawane będące fundamentem każdej ludzkiej rzeczywistości” – powiedział arcybiskup.

Jak relacjonował metropolita katowicki, kard. Parolin mile wspominał 24. Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP-24, która odbyła się w 2018 r. w Katowicach. W czasie rozmów wielokrotnie wracał do kwestii zmian klimatycznych, ochrony stworzenia i ekologii, czemu jest poświęcona encyklika papieża Franciszka „Laudato si`”.

KAI

Najnowsze

03 grudzień 2021

Życzenia dla górników

Metropolita katowicki przygotował specjalne życzenia dla górników i całej branży górniczej w...

02 grudzień 2021

Bł. Jan Macha patronem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego

W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jana Franciszka Machy, abp Wiktor Skworc, przewodniczył...

02 grudzień 2021

Wspomnienie bł. Jana Machy w Rudzie Śląskiej

Prorockie kazanie błogosławionego ks. Jana Machy, wygłoszone w kościele św. Józefa w...

02 grudzień 2021

Wspomnienie bł. Jana Machy w rodzinnym Chorzowie

Bp Marek Szkudło przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny...

01 grudzień 2021

Abp Skworc uczestniczył w spotkaniu przewodniczących Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec

Spotkanie odbyło się 30 listopada w Poznaniu.

01 grudzień 2021

Dzień Jedności Szkół Nowej Ewangelizacji

Członkowie dziewięciu Szkół Nowej Ewangelizacji świętego Andrzeja z archidiecezji katowickiej i części...