Wspólną modlitwą brewiarzową oraz konferencją nt. Eucharystii wygłoszoną przez bpa Stefana Cichego rozpoczął się Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa w archidiecezji katowickiej. Przewodniczył mu abp Wiktor Skworc, który zwracając się do kapłanów mówił im, że są potrzebni „jak Boży tlen, by człowiek mógł oddychać i żyć”.

Zwracając się do zebranych w katedrze kapłanów metropolita katowicki przypomniał wszystkim, że są „potrzebni – jak Boży tlen”. – Jak tlen potrzebna jest Ewangelia, Dobra Nowina, aby człowiek oddychał i żył – dodał.

Odniósł się również do listu papieża Franciszka z okazji 160. rocznicy śmierci św. Jana Vianneya, która przypadała 4 sierpnia. – Ojciec Święty świadomy trudności, problemów i zła dotykających wspólnoty Kościoła w ostatnich czasach i spowodowanych nierzadko przez duchownych, z wdzięcznością i nadzieją zwraca się do kapłanów, którzy walczą o świętość, którzy każdego dnia podejmują wiernie powierzane im zadania, pragnąc wiernie i uczciwie służyć powierzonemu im Bożemu Ludowi. Papież dziękuje kapłanom w imieniu świętego, wiernego ludu Bożego – mówił abp Skworc. Dodał, że osobiście pragnie podziękować każdemu kapłanowi w imieniu Kościoła archidiecezji katowickiej.

Zwrócił uwagę, również na to, że kapłańska tożsamość powiązana jest z jednej strony z Jezusem, a z drugiej z Bożym ludem. – Za każdym razem, gdy oddzielamy się od Jezusa lub zaniedbujemy naszą relację z Nim, stopniowo nasze zaangażowanie zanika i obumiera, a naszym lampom brak oliwy, która mogłaby rzucić światło na życie – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki przypomniał także, iż od momentu przyjęcia święceń najpierw diakonatu, a później prezbiteratu ksiądz staje się przedstawicielem Kościoła. – Ten fakt determinuje „autoprezentację” duchownego w internecie (…); przede wszystkim sposób wypowiadania się w kwestiach eklezjalnych, społeczno-politycznych itd., nie wykluczając właściwie pojętych apologii wiary, świadectwa chrześcijańskiego lub komentarza osadzonego w realiach ewangelicznych – mówił.

Na koniec homilii abp Skworc zachęcił do wspólnej modlitwy za kapłanów i o nowe powołania. - Proście! Módlcie się! Błagajcie! Kto jak kto, ale my nie możemy nie doceniać i nie wierzyć w moc wytrwałej modlitwy. Zachęcam, abyśmy w naszych parafialnych wspólnotach modlili się właśnie w tej intencji. Może trzeba dodawać każdego dnia do codziennej modlitwy wiernych właśnie to dodatkowe wezwanie, jako „oratio premanens” prosząc Pana żniwa o nowych robotników, o siłę i wytrwałość dla tych, którzy na Pańskiej roli pracują wytrwale dla Bożego ludu i na większą chwałę Boga.

Przed Eucharystią księża modlili się wspólnie Liturgią Godzin. Podczas modlitwy w ciągu dnia konferencję nt. Eucharystii – źródła życia, wygłosił bp Stefan Cichy. Nawiązał w niej do zbliżającego się 52. międzynarodowego kongresu poświęconego Eucharystii, który odbędzie się w przyszłym roku w Budapeszcie.

Dzieląc swoje słowo na trzy części, skupił się nad refleksją dotyczącą dokumentów mówiących o Eucharystii, jej godnego celebrowania i przygotowania oraz o duchowości, która wynika z właściwego przeżywania Eucharystii.

– Mamy Eucharystię stawiać w centrum życia – mówił bp Cichy. Przypomniał, ze duchowość ewangeliczna cechuje się postawą wdzięczności, gotowością do podjęcia ofiary, oraz życiem według ducha wspólnoty. – Mamy tworzyć prawdziwe prezbiterium, tworzyć prawdziwą wspólnotę – mówił kapłanom.

Podczas Mszy św. zgromadzeni w katowickiej katedrze kapłani odnowili również przyrzeczenia składane podczas święceń prezbiteratu. Zebrano również ofiarę pieniężną, która zostanie przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne. Księża mieli również okazję do wspólnego spotkania przy stole w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa w archidiecezji katowickiej ma miejsce zawsze w pierwszą sobotę miesiąca września. Kapłani gromadzą się ma wspólnej modlitwie, której przewodniczy metropolita katowicki. Wraz z nimi modlą się m.in. alumni śląskiego seminarium oraz wierni świeccy.