Pochodzący z Cieszyna bp Zbigniew Tadeusz Kusy OFM, ordynariusz diecezji Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej przesłał na ręce Metropolity katowickiego życzenia i wyrazy jedności w modlitwie z okazji uroczystości Chrystusa Króla.

Drogi Bracie Biskupie Wiktorze !

Wspominam Katedrę Chrystusa Króla w Katowicach, miejsce moich święceń kapłańskich, i łączę się z Wami w dniu odpustu, który świętujecie. Niech wartości i dary Pana, królewskie dary Jezusa Chrystusa, wymieniane w dzisiejszej Prefacji, staną się udziałem wszystkich naszych wspólnot! Niech Jego wzór, Króla i Pasterza, uczy nas Bożej troski o ludzi, którzy są powierzeni naszemu pasterzowaniu!

Pozdrawiam serdecznie Ciebie a także biskupów pomocniczych: Adama, Marka i Grzegorza oraz księży współpracowników.

Szczęść Boże!
+Tadeusz Zbigniew

* * *

Bp Zbigniew Tadeusz Kusy OFM urodził się 2 grudnia 1951 r. w Cieszynie. Do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji Wniebowzięcia NMP wstąpił 31 sierpnia 1969 r. Śluby wieczyste złożył 26 sierpnia 1974 r. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 roku. Po dwuletniej praktyce duszpasterskiej w Polsce wyjechał na misje do Zairu (dzisiejsze Kongo), gdzie pracował od 1979 do 1986 r. Następnie, po ukończonych studiach w Instytucie Nauk i Teologii Religii w Paryżu, w 1989 r. rozpoczął pracę misyjną w Republice Środkowoafrykańskiej.

31 maja 2014 r. o. Kusy został mianowany przez papieża biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro, a od roku 2015 jest biskupem ordynariuszem tejże diecezji.