W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św. z obrzędem wyznaczenia do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W homilii wskazał na wartość Eucharystii i prosił, by stali się promotorami niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Metropolita katowicki zwrócił uwagę, że wskutek pandemii koronawirusa na dzień ustanowienia nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej Kościół lokalny czekał długo.  W tym czasie – jak podkreślił – „bardzo wielu chrześcijan angażowało się w różne formy ewangelizacji w Internecie, nazywanym niekiedy nowym kontynentem”. – I do tego środowiska odnosi się Jezusowy nakaz: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15) – wyjaśniał abp Skworc przestrzegając jednocześnie przed niewłaściwym korzystaniem z Internetu.

Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. działających w imieniu Kościoła prosił, by troszczyli się o osobistą wiarę i wiarę bliźnich. I by opierała się ona na zdrowej nauce (por. 2 Tm 4, 3). W tym kontekście zachęcał do wierności i wskazał na elementy zdrowej nauki katolickiej tożsamości: Katechizm Kościoła Katolickiego, nauczanie papieskie i kolegium biskupów.

Metropolita katowicki przypomniał, że Kościół w Polsce realizuje trzyletni program duszpasterski „Eucharystia daje życie”. – W tym roku uświadamiamy sobie, że jesteśmy „zgromadzeni na świętej wieczerzy” – mówił. – W przyszłym zaś, będziemy głosić: „posłani w pokoju” i zwrócimy uwagę na Eucharystię jako tajemnicę świętowaną z czym łączy się organicznie świętowanie Dnia Pańskiego. Jego szczytem jest udział w niedzielnej Mszy św. oraz przyjęcie Komunii świętej – dodał abp Skworc. Zaznaczył, że „nasze społeczeństwo powoli i z mozołem od roku 2018 r. wraca do tej tradycji opartej na Bożym i kościelnym przykazaniu”. – Ostatnio Sejm znaczącą większością głosów przyjął ustawę o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która, mamy nadzieję, uniemożliwi obchodzenie prawa, ustawy chroniącą obywateli, przede wszystkim kobiety od niekoniecznej, niedzielnej pracy i destrukcją fundamentalnych wartości – powiedział Metropolita Katowicki.

Zwrócił uwagę, że „każda Eucharystia jest powrotem do Wieczernika, do tego zbawczego wydarzenia, jakim było wydanie w ręce ludzi chleba i wina, Ciała i Krwi, złączone w poleceniem czynienia tego na Jego pamiątkę”. Tłumaczył, że zbawcze dzieło aktualizuje się podczas każdej Mszy świętej. – To On – tu i teraz – mocą Ducha Świętego – ponawia dla nas swoje zbawcze dzieło.

Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. prosił o życie Eucharystią w rodzinach, promocję niedzieli jako Dnia Pańskiego i ofiarowanie czasu Kościołowi. – Prowadźcie swoje rodziny do Wieczernika i przypominajcie, iż błogosławieni są wezwani na ucztę Baranka; a jeszcze bardziej ci, którzy korzystając z tego zaproszenia w niej uczestniczą i z mandatu Kościoła rozdają Ciało i Krew, Chleb pielgrzymów; błogosławieni są ci, którzy zanoszą go zgodnie z tradycją Kościoła chorym, starszym, często zasłużonym i zawsze wiernym parafianom w podeszłym wieku – podkreślił.

Wyraził wdzięczność za to, że dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy tak wielu diecezjan – „naszych bracia i sióstr, będzie mogło w Dzień Pański przyjmować Ciała Chrystusa, przemieniać się w Niego i budować Jego Mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół – Wspólnotę, czyli Komunię” – podkreślił.

– Jest jeszcze jeden ważny aspekt waszego posługiwania: czynnik czasu – zaznaczył. –  Może jest tak, że czas podarowany bliźniemu do darującego wraca – zastanawiał się. Jednocześnie wyraził nadzieję, że „czas przez ofiarowany przez nadzwyczajnych szafarzy na posługę zostanie pomnożony, aby go zawsze starczało dla najbliższych, dla rodziny żony i dzieci”. Prosił już teraz, by w ostatnią niedzielę maja darowali swój czas pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. – Bądźcie w swoim środowisku ambasadorami tego wydarzenia i jego sługami na wielu płaszczyznach (…) Już dziś w imieniu tych, którym usłużycie mówię w imieniu Kościoła: Bóg zapłać – zakończył.

Ks. Rafał Skitek / KAI

GALERIA ZDJĘĆ

Najnowsze

20 maj 2022

Małżeństwo to powołanie, które należy odkrywać, a potem realizować

– Małżeństwo to powołanie, które należy odkrywać, a potem realizować – zaznaczył...

19 maj 2022

Muzeum Archidiecezjalne na nowo

Nowa siedziba instytucji wraz znajduje się w przestrzeni postindustrialnej – dawnej Drukarni...

19 maj 2022

Msza św. w intencji abp. Skworca

Metropolita świętował urodziny i imieniny wspólnie ze zgromadzonymi w katedrze Chrystusa Króla...

16 maj 2022

Urodziny Metropolity katowickiego

W czwartek 19 maja swoje kolejne urodziny obchodzi abp Wiktor Skworc. Polecamy...

14 maj 2022

Święcenia prezbiteratu

8 kapłanów w sobotę 14 maja zyskała archidiecezja katowicka. Święcenia przyjęli z...

13 maj 2022

Posługa neoprezbiterów powinna być omodlona

– Posługa neoprezbiterów powinna być omodlona – powiedział w Radiu eM abp...