Abp Skworc przewodniczył Mszy św. za dziennikarzy i pracowników Instytutu Gość Media sprawowanej w kaplicy św. Jadwigi w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej.

Eucharystię koncelebrowali kapłani pracujący oddziałach terenowych „Gościa Niedzielnego” oraz Radiu eM.

Metropolita  katowicki zwrócił uwagę na Psalm 90: „pełną mądrości medytacją i zarazem modlitwę błagalną w obliczu powszechnego doświadczenia przemijalności człowieka i czasu”. – Czyż nie świadczy o tym nawet blisko stuletnia historia naszego tygodnika? – pytał nawiązując do zbliżającego się jubileuszu „Gościa Niedzielnego”.  Powołując się słowa Psalmu: „tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna” abp Skworc podkreślił, że psalmista „zdecydowanie przeciwstawia wieczność Boga przemijaniu człowieka”. Dodał, za autorem natchnionym, że ludzka „egzystencja jest krucha niczym trawa, która wzeszła o świcie a wieczorem przemienia się w stos siana”.

W kontekście omawianej liturgii słowa Metropolita Katowicki zaznaczył, że przeżywane rekolekcje są czasem, w którym Pan zachęca i uczy liczyć „dni nasze”, abyśmy przyjmując je ze zdrowym realizmem, „zdobyli mądrość serca”.  Jednocześnie zwrócił uwagę na wypowiedziane przez Jezusa słowa z odczytanej Ewangelii, że „Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi”. – Tym zdaniem poucza uczniów i ostrzega ich, że Syn Człowieczy nie będzie triumfował tylko zdany jest na osąd, wybór i decyzję ludzi oraz na ich świadectwo. Syn Człowieczy w tej godzinie podziwiany zostanie wydany w ręce ludzi i przez nich ukrzyżowany – wyjaśnił.

Zaznaczył,  że słowa Jezusa nie zostały przyjęte ani przez Piotra ani przez Jego uczniów. – Syn Człowieczy będzie musiał swoją drogę męczeństwa aż po krzyż przejść sam. Uczniowie – za wyjątkiem jednego – Mu nie towarzyszą. (…) Nie jest to proces skończony; Syn Człowieczy jest wydawany w ręce ludzi, podobnie i Kościół – Jego Mistyczne Ciało – podkreślił abp Skowrc.

Przekonywał, że wobec własnego cierpienia i ostatecznie śmierci, podobnie jak Jezus, święci oraz błogosławieni – w tym bł. ks. Jan Macha –  „musimy się uczyć – wypowiadać nasze ‘tak’. W  postawie tej  dostrzegł drogę „do osiągnięcia wewnętrznej zgody na wspólnotę losową z Chrystusem do końca, z perspektywą życia wiecznego i zmartwychwstania; ale i z etapem bycia wydania w ręce ludzi”

W obliczu niedalekiej perspektywy 100-lecia „Gościa Niedzielnego” wyraził życzenie „by Jego łaska napełniła siłą i radością nasze dni, choć są one tak znikome i pełne trudnych prób”. – Prosimy, by dał nam zakosztować smaku nadziei, nawet jeżeli znosi nas fala czasu. Jedynie łaska Pańska może nadać trwałość i znaczenie naszym codziennym działaniom – podkreślił. – Razem z wami proszę, by Bóg wspierał dzieło rąk naszych, a jest nim na tym etapie naszego życia i historii „Gość Niedzielny”, wykraczający w jubileusz 100-lecia ewangelizacji; służby Słowu, słowem. Jakim? Słowem prawdy! – dodał.

ks. Rafał Skitek

Najnowsze

03 grudzień 2022

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Janowi Masze

- Myślę, że każda wojna, każdy czas trudny dla społeczeństwa generuje swoich...

03 grudzień 2022

Cena wydobycia węgla bywała i bywa bardzo wysoka, a jest nią ludzkie życie

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. dziękczynnej sprawowanej z okazji 70. rocznicy powstania...

03 grudzień 2022

Życzenia dla górników

Metropolita katowicki przesyła okolicznościowe życzenia dla górników z okazji Barbórki.

02 grudzień 2022

Wystarczy już górniczych wypadków na Górnym Śląsku, bezpieczeństwo to priorytet

Metropolita katowicki zapowiedział Mszę św. barbórkową, która będzie sprawowana w Pawłowicach.

02 grudzień 2022

Szkoły Ewangelizacji obchodziły Dzień Jedności

Członkowie Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja rejonu śląskiego spotkali się w siemianowickiej parafii...

01 grudzień 2022

Nowi dziekani

Abp Skworc wręczył nominacje pięciu nowym dziekanom Archidiecezji Katowickiej. Jeden z dotychczasowych...