Informacja 35/08/2012

Archidiecezja Katowicka

2012-08-30

Rudy Raciborskie: Metropolitalne święto w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 Metropolitalny charakter będzie miało patronalne święto dawnej cysterskiej świątyni w Rudach Raciborskich w diecezji gliwickiej, obchodzone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w środę, 15 sierpnia br.

W zaproszeniu do udziału w tych uroczystościach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc poinformował, że rangę wydarzeń metropolitalnych będą miały następujące pielgrzymkowe spotkania w trzech tworzących metropolię katowicką (górnośląską) diecezjach:

- pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śląskich

- obchody święta Podwyższenia Krzyża św. na Górze św. Anny w diecezji opolskiej

- patronalne święto dawnej cysterskiej świątyni w Rudach Raciborskich w diecezji gliwickiej, obchodzone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszając wiernych archidiecezji katowickiej do Rud metropolita katowicki napisał m. in.: „Dziecięce zawierzenie Maryi – Matce Jezusa Chrystusa, wyrażane w maryjnych sanktuariach naszej archidiecezji – na czele z sanktuarium w Piekarach Śląskich – pragniemy wzbogacić kultem Maryi Wniebowziętej, którą przed wiekami Ojcowie Cystersi z Rud Raciborskich wybrali na swoją duchową Przewodniczkę. W rudzkim obrazie Maryja odbiera cześć jako Matka Pokorna, usuwająca się i stojąca w cieniu. Na zawsze jednak pozostanie Królową, której nawet nasze złote korony nie są w stanie dodać blasku, bo Ona ma go w sobie samej. Oddajemy Jej więc cześć po to, abyśmy stawali się godniejsi Jej miłości i okazywanej nam duchowej bliskości i pomocy”.

Zaproszenia do powierzonych sobie wiernych wystosowali też biskupi gliwicki i opolski.

Załączniki
  • Wypowiedź metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca – mp3
  • „ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH KU CZCI MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ W RUDACH RACIBORSKICH” – pełny tekst – doc
  • Link do strony z listem pasterskim biskupa gliwickiego - http://www.kuria.gliwice.pl/news/diecezja/?func=news&id=42#top
  • Link do strony z komunikatem biskupa opolskiego - http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/odezwy-komunikaty/biskupa-opolskiego-andrzeja-czai/1633-komunikat-biskupa-opolskiego-na-xvi-niedziele-zwykla
  • Link do strony z pełnym programem uroczystości w Rudach Raciborskich - http://www.kuria.gliwice.pl/news/diecezja/?func=news&id=43#top

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny