Św. Michał Archanioł Patronem Gminy Ornontowice

Archidiecezja Katowicka

2012-09-28

W sobotę, 29 września br., o godz. 18.00 odbędzie się uroczystość nadania Gminie Ornontowiece św. Michała Archanioła jako patrona.Uroczystości w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła będzie przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
 
29 czerwca 2011 roku Rada Gminy Ornontowice przyjęła uchwałę zawierającą oświadczenie o ustanowieniu Św. Michała Archanioła Patronem Gminy oraz ustanowieniu dnia 29 września Świętem Patrona Gminy. Święty Michał Archanioł od prawie 800 lat nieprzerwanie towarzyszy i opiekuje się mieszkańcami Ornontowic w neogotyckim kościele i parafii pod tym samym wezwaniem. W okresie reaktywowania gminy uchwalono herb, na którym znajduje się orzeł górnośląski oraz Św. Michał Archanioł.
 
Po podjęciu uchwały wystąpiono z wnioskiem do Kurii Metropolitalnej w Katowicach, zawierającym prośbę o poparcie przez arcybiskupa wyboru Św. Michała Archanioła jako Patrona Gminy Ornontowice oraz potwierdzenie tego wyboru przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
 
W maju br. kancelaria Urzędu Gminy Ornontowice otrzymała od Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie, mocą uprawnień przyznanych jej przez Papieża Benedykta XVI, pismo potwierdzające, iż wniosek z jakim zwrócili się duchowieństwo i wierni gminy jest jak najbardziej słuszny i w związku z tym Kongregacja przychylając się do prośby stwierdza, iż Święty Michał Archanioł jest Patronem u Boga Miejscowości i Gminy Ornontowice.   
 
Od 26 do 30 września br. w Ornontowicach trwają Dni Patronalne.
 
Załącznik:
Wypowiedź ks. Grzegorza Lecha, proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach - mp3

Archidiecezjalny Serwis Informacyjny