Śp. ks. Grzegorz Burda

2010-09-04

burda grzegorzUrodził się 14 kwietnia 1956 roku w Rydułtowach jako syn Józefa i Anieli z domu Malczok. 17 czerwca tego roku w kościele parafialnym św. Jerzego został ochrzczony i 16 maja 1969 roku przyjął sakrament bierzmowania. W latach 1963-1971 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w rodzinnym mieście, tam też kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Świerczewskiego. Po zdaniu w 1975 roku egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie; w 1980 roku seminarium zostało przeniesione do Katowic. Od 25 sierpnia 1978 do 1 lipca 1979 roku był na praktykowanym wtedy w Śląskim Seminarium Duchownym stażu pracy. Zatrudniony był jako ślusarz w kopalni "Marcel" w Radlinie. W seminarium udzielał się w zespołach technicznym, charytatywnym i liturgicznym. Był ceremoniarzem i przez jeden semestr - zakrystianem. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie uzyskał w 1982 roku stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: "Troska o rozwój kaznodziejstwa w diecezji katowickiej do I Synodu w świetle zachowanych dokumentów". Święceń diakonatu udzielił mu 8 marca 1981 roku w kościele parafialnym św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach bp Janusz Zimniak. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bp. Herberta Bednorza 8 kwietnia 1982 roku w katowickiej katedrze.

Ks. Burda był wikariuszem w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach (od 15 maja 1982 roku), Matki Bożej Różańcowej w Katowicach-Zadolu (od 31 sierpnia 1984), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie (od 31 sierpnia 1987; był też dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej), św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim (od 31 sierpnia 1990; katechizował w Liceum Zawodowym, Liceum Ekonomicznym, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicznych), św. Pawła w Nowym Bytomiu (od 30 sierpnia 1993; był katechetą w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i w Przyzakładowej Szkole Zawodowej przy Hucie "Pokój"), Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (od 29 sierpnia 1996; był katechetą w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Elektrowni "Łaziska" i w Liceum Ogólnokształcącym).

W 1987 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie zdobył stopień magistra teologii; temat pracy magisterskiej: "Troska o rozwój kaznodziejstwa w diecezji katowickiej w okresie międzywojennym w świetle uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej". Od 1 sierpnia 1998 roku duszpasterzował w Goławcu, najpierw jako administrator, a od 14 września 2004 roku - jako proboszcz tamtejszej parafii Wniebowzięcia NMP. Prowadził tam budowę kościoła parafialnego. Katechizował w Szkole Podstawowej nr 4.

Zmarł 22 sierpnia 2008 roku w Goławcu, gdzie został także pochowany.

Kapłani zmarli